Waarom kiezen voor De Overhaal

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van obs De Overhaal op een rijtje gezet zodat u weet waarin wij het verschil maken:
 • De kleinschaligheid van onze school: op onze school, die ongeveer 75 leerlingen telt, kent iedereen elkaar. Groot helpt klein. Kinderen krijgen zo verantwoordelijkheid voor elkaar en wat er in school gebeurt. Ouders en leerlingen zijn daar heel blij mee en geven de school daarom het bovengemiddelde rapportcijfer 8,5!
 • Er is een huiselijke en gezellige sfeer waarin kinderen zich snel thuis voelen. We bieden veiligheid, overzicht, rust en structuur waardoor kinderen zich goed kunnen focussen op het leren en spelen. 
 • We bespreken samen de regels; iedereen kent en houdt zich aan de afspraken en we spreken elkaar daar op aan als het nodig is.
 • Er is een stabiel en betrokken schoolteam met een goede mix van leerkrachten met jarenlange onderwijservaring en jonge leerkrachten met nieuwe ideeën. Leerkrachten zijn makkelijk te benaderen door ouders en kinderen. 
 • Obs De Overhaal is de afgelopen jaren ook een veilige plek gebleken voor zij-instromers. Kinderen die het op een andere plek niet fijn hebben, stromen later op de Overhaal in en de ervaring leert dat zij zich snel thuis voelen bij ons op school.
 • We spelen in op onderwijsvernieuwingen en vragen ouders hierin actief mee te denken. Mede op basis van die inbreng organiseren we ons onderwijs anders. We kijken waar kinderen zitten op een leerlijn en formeren kleine -soms klas doorbroken- groepen die instructie krijgen op hun eigen niveau. Klik hier om meer te lezen over deze aanpak.
 • Bij de kleuters staat spelend leren en aansluiten bij hun leer- en ervaringswereld voorop. Met deze ontwikkelingsgerichte aanpakken sluiten we zo goed mogelijk aan bij de beginsituatie van kinderen, die voor iedereen verschillend is.
 • Vanaf groep 3 verandert de ontwikkelingsgerichte aanpak naar een meer opbrengstgerichte aanpak. Er is basisstof voor iedereen, extra stof voor wie daar aan toe komt, herhaling wanneer de basisstof problemen oplevert en verrijking voor wie meer aan kan. Bent u benieuwd welke vakken we geven? Lees hier meer.
 • Voor de basisvakken taal en rekenen werken we dagelijks op tablets van Snappet. Zo raken kinderen vertrouwd met de nieuwste digitale lesmethoden.
 • In alle klassen werken we voor de creatieve en zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing) met een thematisch ingericht, vakoverstijgende methode IPC. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden is daarbij onmisbaar. Kinderen krijgen zo de 21e eeuwse vaardigheden die ze nodig om nu en straks mee te kunnen doen in de samenleving.
 • Het bewegingsonderwijs bestaat uit de onderdelen gymnastiek, spel en bewegen op muziek. We streven er naar kinderen zoveel mogelijk op eigen niveau, in eigen tempo en op eigen wijze te laten bewegen. De groepen 3 t/m 8 gaan één keer per week met de bus naar de gymzaal Het Spil in Monnickendam om te gymmen en hebben daarnaast nog één keer per week spel. In de kleuterbouw bieden we dagelijks bewegingsactiviteiten aan.
 • We organiseren veel binnen- en buitenschoolse activiteiten. Naast de jaarlijkse festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen organiseren we ook musicals, schoolreizen, culturele uitstapjes en sportieve bijeenkomsten. Ouders kunnen hun kind ook opgeven voor naschoolse activiteiten zoals schaakles, Engelse les, techniekles of naschoolse lessen van KANS.
 • Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart op school achterlaten tijdens de middagpauze, want wij worden ondersteund door een goed overblijfteam. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben en dat ze zich tijdens het overblijven ontspannen: na het eten gaan ze lekker buiten spelen zodat ze fris aan het middagprogramma kunnen beginnen.
 • Het schoolgebouw wordt stap voor stap gemoderniseerd/heringericht met inspraak van van ouders en leerlingen.
 • We liggen middenin de natuur en er is volop ruimte om lekker buiten te spelen.
 • De Overhaal is een belangrijke pijler in de dorpsgemeenschap van Zuiderwoude en vormt het hart van onze levendige gemeenschap. Wij betrekken de inwoners bij onze activiteiten en we doen graag mee aan festiviteiten in het dorp. 
 • We werken nauw samen met Kinderopvang Waterland zodat u de voorschoolse en naschoolse opvang van uw kind makkelijk kunt regelen.

Ouders aan het woord

"Juist door de kleinschaligheid van de school is er een mooie samenwerking tussen kinderen in diverse leeftijden."

"Het is er veilig en sociaal. Een familiegevoel waar ik als ouder enorm veel waardevolle zaken voor mijn kind ervaar."