Onze visie

Samen de wereld ontdekken op De Overhaal!

Het geluk van kinderen staat bij ons voorop. We zorgen voor mooie mensen, die goed voor elkaar en de wereld zorgen. Dit doen wij door het stimuleren van de individuele ontwikkeling van elk kind op het gebied van het denken, de waarneming, de fantasie, het lichaam en de relatie met hun omgeving. Zo worden kinderen goed voorbereid op hun verdere (school)loopbaan en de samenleving.

We hebben veel aandacht voor een goede beheersing van taal en rekenen als noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling. De andere vakken zoals wereldoriëntatie, cultuureducatie en natuur & techniek bieden we thematisch aan met het vakoverstijgende onderwijsprogramma IPC. Door het samenvoegen van deze vakken leren kinderen in thema's dwarsverbanden te leggen. Vooraf kijken we samen naar de beoogde leerdoelen, zodat de kinderen weten waar ze naar toe werken. We stimuleren een onderzoekende, zelfstandige houding, waarbij we werken met diverse (digitale) informatiebronnen. Na afloop van een thema kijken we samen naar wat we hebben geleerd en of we de doelen wel of niet helemaal hebben gehaald. Kinderen ervaren zo succes en leren tegelijkertijd ook omgaan met tegenslagen en fouten.

Een goede werksfeer op onze school dragen wij hoog in het vaandel, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Duidelijkheid staat voorop: we maken afspraken over de inhoud en de organisatie van ons onderwijs. Wij brengen onze leerlingen bij dat ze zorgvuldig om moeten gaan met de anderen, de omgeving en de materialen. Opruimen en delen van materialen is vanzelfsprekend.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan onze schoolgids.

 

Leerkrachten aan het woord

"Alle leerkrachten kennen alle leerlingen, dus we kunnen elkaar snel helpen bij de aanpak voor een leerling."

"We staan open voor allerlei onderwijsvernieuwingen en werken als team daarin nauw samen."