Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen op De Overhaal. Wij hebben contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. Alle leerlingen worden in hun vijfde levensjaar en nog een keer in groep 7 uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek door de GGD.
 
De spraaktaal screening 5-jarigen
Tijdens de kleuterperiode komt de logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin op school. Zij voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedische screening is gratis.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten zijn erg betrokken en hebben veel tijd en aandacht voor alle kinderen."

"Er is ook veel ruimte voor wat niet persé in het lesprogramma past en kinderen kunnen op verschillende niveaus werken."