Ons team

Basisschool De Overhaal heeft een enthousiast team, dat bestaat uit een directeur en enthousiaste leerkrachten, een intern begeleider en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muzikale vorming.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad of zijn verantwoordelijk voor ICT en nemen deel aan diverse overlegstructuren. De extra taken voor het personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Ouders aan het woord

"Er is gerichte aandacht voor kinderen die iets extra's nodig hebben."

"Er worden veel veranderingen ingezet om het onderwijs verder te professionaliseren. Onder andere nieuwe leermiddelen en leermethoden, maar ook het opknappen van de school."