Meesterschap

Nieuwsgierig door uitdagend onderwijs
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en de school moet het kind nieuwsgierig houden. Daarom zorgen wij voor voldoende uitdaging van het kind. Dat betekent dat de leerkrachten goed op de hoogte moeten zijn van het niveau van het kind en hem/haar op het juiste niveau leerstof aanbiedt. Op die manier dagen we het kind uit om te streven naar een doel dat binnen haar of zijn bereik ligt. Zowel het gemiddelde kind als het snellere of langzamere kind houden we alert.

De kinderen leren samenwerken en verantwoording te dragen. Onze school is een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen bezig zijn met het leren van schoolvakken -zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie- maar waar zij zich ook ontwikkelen wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Wij helpen kinderen hun zelfstandigheid te vergroten zodat zij -als zij later op eigen benen staan- ook zelf hun eigen doelen kunnen bereiken.

Leerkrachten aan het woord

"Alle leerkrachten kennen alle leerlingen, dus we kunnen elkaar snel helpen bij de aanpak voor een leerling."

"We staan open voor allerlei onderwijsvernieuwingen en werken als team daarin nauw samen."