Verbinden

We staan midden in deze wereld
Onze school is geen eilandje op zich, ver van de maatschappij. Samen met de ouders en leerlingen geven we inhoud aan zaken die ons vanuit de maatschappij bereiken. De kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Voor ons staat het waarderen en het respecteren van de ander centraal.

We bereiden de leerlingen voor op onze multiculturele samenleving. Door kinderen in lessen en gesprekken kennis te laten maken met facetten van diverse godsdiensten en culturen.

Ouders aan het woord

"Er is gerichte aandacht voor kinderen die iets extra's nodig hebben."

"Er worden veel veranderingen ingezet om het onderwijs verder te professionaliseren. Onder andere nieuwe leermiddelen en leermethoden, maar ook het opknappen van de school."