Vertrouwen

Je lekker thuis en vrij voelen
Op onze kleinschalige dorpsschool kan iedereen zichzelf zijn. Iedereen kent elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders. Groot helpt klein; kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en wat er in school gebeurt. Met elkaar maken we er iets moois van. 

Met hun sloffen aan voelen de kinderen zich vrij en thuis op onze school. De sfeer is rustig en veilig en zonder al te veel prikkels die afleiden van het leren. Een goede basis waarin het kind zich durft te ontplooien.
We maken onze school zo gezellig en veilig mogelijk, zowel qua inrichting en sfeer als qua tolerantie. We accepteren niet dat de ruimte die ontstaat, door leerlingen wordt gebruikt om anderen naar hun hand te zetten. Pesten wordt niet getolereerd. De Overhaal is een kleine school waar men rekening met elkaar kan en wil houden. Samen bespreken we de regels over hoe we met elkaar omgaan. Iedereen kent en houdt zich aan de afspraken die we maken en als het nodig is spreken elkaar daar op aan.

Ouders aan het woord

"Er is gerichte aandacht voor kinderen die iets extra's nodig hebben."

"Er worden veel veranderingen ingezet om het onderwijs verder te professionaliseren. Onder andere nieuwe leermiddelen en leermethoden, maar ook het opknappen van de school."