Nieuwe huisstijl en website

03-12-2018
Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we obs De Overhaal beter voor het voetlicht kunnen brengen bij ouders, zowel de ouders die hun kind op bij ons op school hebben als ouders die op zoek zijn naar een school. Hiervoor hebben we een plan gemaakt. Een nieuw logo en een nieuwe website maken daar onderdeel van uit.
Wij zijn daarbij aangesloten bij het huisstijltraject van ons schoolbestuur OPSPOOR om voor alle scholen van OPSPOOR een herkenbare huisstijl te introduceren. In het logo staan de zeven stippen voor de zeven gemeenten waar de OPSPOOR-scholen staan. De vorm symboliseert de vloeiende afwisseling tussen water en land in onze regio. OPSPOOR vindt het belangrijk dat elke school een eigen identiteit heeft. Daarom is er in het logo ruimte gemaakt voor een eigen visueel onderdeel van de school. In ons logo laten we zien dat op onze kleinschalige school gelegen middenin de groene natuur iedereen met elkaar leert en speelt, als het even kan lekker buiten.

Onze nieuwe huisstijl is meteen vertaald in de website, waarop we aan nieuwe ouders duidelijk willen laten zien waarom De Overhaal een fijne school voor hun kind is. Het digitale ouderportaal is het kanaal van waaruit we alle communicatie met onze huidige ouders verzorgen.

Ouders aan het woord

"Juist door de kleinschaligheid van de school is er een mooie samenwerking tussen kinderen in diverse leeftijden."

"Het is er veilig en sociaal. Een familiegevoel waar ik als ouder enorm veel waardevolle zaken voor mijn kind ervaar."