Snappet

De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen aangeboden door het gebruik van tablets (Snappet). De functie van de tablet kan gezien worden als een digitaal werkschrift. Op De Overhaal werken we met combinatiegroepen. Het inzetten van tablets helpt leerkrachten en leerlingen omdat de leerling altijd in zijn eigen tempo verder kan met zijn werk. De leerkracht geeft de instructies, de leerlingen verwerken de opdrachten op de tablets en krijgen indien nodig meteen al feedback van de leerkracht over de gemaakte opdrachten. Wanneer zij klaar zijn, kunnen zij door met het speciaal voor hen klaargezette pakket. De leerkracht kan via de leerkrachtmodule de vorderingen van de leerlingen bijhouden en de instructies op grond van de resultaten van de leerlingen aanpassen.

Het gebruik van papier/schriftjes blijft een belangrijk deel van ons onderwijs! Ook het schrijfonderwijs blijft een onveranderde plek houden binnen ons onderwijs en tijdens het werken aan de thema's van IPC zullen de kinderen voldoende blijven schrijven en tekenen. 
Door te werken met Snappet kunnen wij de ontwikkeling van onze leerlingen nog beter volgen. Hierdoor kunnen wij de kinderen een passender aanbod en specifiekere instructies aanbieden.

 

Leerlingen aan het woord